1.2 Trỏ tên miền từ Matbao

Để mua tên miền bên MatBao truy cập: https://www.matbao.net

Sau khi mua tên miền bên MatBao sẽ cung cấp mội tài khoản đăng nhập và quản lý tên miền tại: https://www.matbao.net

1. Trỏ tên miền chính

Đăng nhập và truy cập view quản lý tên miền:

Tên miền -> Quản lý tên miền -> Chọn tên miền -> Cấu hình DNS -> Cấu hình DNS nâng cao

Tạo bản ghi

Cấu hình thành công

2. Trỏ tên miền phụ

Tạo cấu hình CNAME

Ví dụ Cấu hình tên miền phụ: dangky.domain

Last updated