1A. Mã chuyển đổi

Để tối ưu tốc độ bắn sự kiện lên Pixel sẽ thông qua việc bạn gán Pixel vào landing page. Bạn chỉ cần gắn ID pixel mà không cần gắn đoạn mã dài mà Trình quản lý quảng cáo cung cấp, Webcake đã chèn sẵn đoạn code HTML/JS này. Và điều này giúp cho landing page của bạn:

  • Cải thiện tốc độ bắn pixel

  • Cải thiện tốc độ load trang landing page của bạn.

1. Facebook pixel

2.TikTok pixel

Copy ID pixel và vào landing page

Last updated