2. Lỗi không Copy paste được

Lỗi không copy paste được thường là do bị khóa bởi trình duyệt.

Tại trang builder của Webcake -> click chuột phải vào biểu tượng ổ khóa -> Clipboard -> Allow

Last updated