1.2.C. Soạn sẵn mẫu giử tin WA

Tính năng cho phép người dùng gửi tin Whatsapp đến số của doanh nghiệp ngay sau khi đặt đơn hàng

  • Flow: User đặt đơn hàng -> Chuyển về WA với tin soạn sẵn chứa thông tin đơn hàng -> User bấm gửi tin đến doanh nghiệp -> Doanh nghiệp tiếp tục tư vấn khách hàng

1. Cài đặt form Webcake

Bạn cần chuẩn bị landing page Webcake, và form đặt hàng

Cài đặt số điện thoại WhatsApp vào form

2. Chỉnh sửa mẫu tin nhắn

Click vào icon chỉnh sửa bên cạnh WhatsApp Phone -> Chỉnh sửa mẫu tin nhắn theo ý muốn

  • Lưu ý: Dấu sao 2 đầu của khối text dùng để viết hoa khối text đó

3. Người dùng gửi tin đến shop sau khi đăng ký form

Sau khi đăng ký form:

Last updated