16.2 Thanh toán chuyển khoản / QR code tự động

1. Tạo cổng thanh toán tại POS

Truy cập POS Pancake: https://pos.pancake.vn

Chọn Shop của bạn -> Cấu hình -> Đối tác thanh toán -> Liên kết Techcombank

Hiện tại mới có ngân hàng Techcombank hỗ trợ thanh toán tự động. Chủ shop cần có tài khoản Techcombank để kết nối, người mua hàng có thể chuyển khoản từ bất kỳ tài khoản nào đến Techcombank của chủ shop

2. Kết nối Webcake và POS

Hướng dẫn chi tiết tại: https://docs.webcake.io/x.ket-noi/1.-ke-noi-dong-bo-webcake-pos-pancake

Liên kết Webcake và POS tại: Danh sách -> Chi tiết trang -> Pancake POS

3. Sử dụng cổng thanh toán Storecake

Tại view chỉnh sửa -> Form -> Thêm trường radio -> Liên kết trường radio với banking (Thanh toán chuyển khoản)

Flow thanh toán tự động:

  • Khách hàng điền thông tin đơn hàng

  • Chọn option chuyển khoản tại trường Radio (Shop có thể để mặc định chọn và ẩn trường radio đó đi)

  • Sau khi khách hàng đăng ký form -> Hệ thống sẽ mở một đường link để khách hàng thanh toán

  • Khách hàng thanh toán thành công -> Hệ thống sẽ ghi nhận và báo thanh toán thành công

  • Sau khi thanh toán (Hoặc không thanh toán) -> Hệ thống sẽ chuyển về trang cảm ơn hoặc trang landing page (Nếu không có trang cảm ơn)

  • Nếu form có gắn link mở về mess, hệ thống sẽ ưu tiên mở về messenger hơn là trang cảm ơn

4. Đơn tự động xác nhận khi khách thanh toán đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt đơn và chọn thanh toán tự đồng -> Sẽ chuyển đến view thanh toán Storecake và xuất hiện 1 mã QR để khách thanh toán -> Khách thanh toán -> Tự động thông báo thành công và đã thanh toán đơn hàng -> Đơn hàng sẽ được lưu ở Storecake và POS đánh dấu là đã thanh toán

5. Kiểm tra giao dịch tại POS

Các đơn thành thanh toán chuyển khoản bạn có thể kiểm tra thông tin hay trạng thái giao dịch tại POS như sau:

Truy cập POS -> Lịch sử giao dịch

Last updated