2. Phân loại Landing Page

1. Phân loại Landing Page theo hình thức xuất hiện:

  • Landing Page xuất hiện dưới dạng một trang con trong website

  • Landing Page xuất hiện dưới dạng khung Pop-up quảng cáo, thường là các cửa số mở ra khi người dùng truy cập vào trang chủ một website.

  • Landing Page dưới dạng 1 trang riêng với tên miền riêng hoặc tên miền phụ (subdomain).

2. Phân loại Landing page theo mục tiêu:

  • Landing Page thu thập khách hàng tiềm năng (Lead Generation Page)

Mục đích: Thu thập những thông tin cơ bản của khách hàng tiềm năng (như họ tên, email, số điện thoại) để tiếp cận với họ vào từng khoảng thời gian nhất định cho các hoạt động marketing sau. Các trang Landing Page này thường cung cấp cho khách hàng một thông tin bổ ích, trao đổi lợi ích (ebook, voucher, dịch vụ không tốn phí,...) để thu thập thông tin của họ.

  • Landing Page bán hàng (Sales Page)

Landing Page này tạo ra với mục đích duy nhất là bán hàng. Thông tin trên trang sẽ tập trung giới thiệu chi tiết về các ưu điểm của sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi hiện thời hoặc đánh giá, cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ nhằm thuyết phục, thúc đẩy hành vi mua hàng.

Người truy cập khi có nhu cầu mua sắm sẽ điền biểu mẫu thông tin cá nhân để tiến hành đặt hàng.

  • Landing Page trung gian chuyển đổi (Click-Through Page)

Khác với hai loại trên, Landing Page trung gian chuyển đổi chỉ sử dụng nút kêu gọi hành động để chuyển hướng tới trang mua hàng chính mà không sử dụng biểu mẫu đăng ký. Các doanh nghiệp thường sử dụng trang landing page trung gian để khách truy cập đến trang đăng ký/bán hàng từ đó tăng cơ hội chuyển đổi hoặc bán hàng cao hơn.

Last updated