4.5. Chuyển đổi ngoại tuyến GG

1. Nguyên lý hoạt động

Ngoài các sự kiện đo lường trực tiếp trên website, ứng dụng thì Google cho phép người dùng tải sự kiện chuyển đổi lên hoặc gửi sự kiện qua API

POS Pancake đã kết nối để bắn sự kiện ngoại tuyến, cho phép các shop bắn chính xác chuyển đổi theo đơn hàng lên Google để tối ưu quảng cáo, tránh spam (ảnh minh họa)

Nguyên lý hoạt động:

  • Khi mở trang web từ quảng cáo của Google -> Link mở sẽ kèm thông số Gclid

  • Khi khách đặt đơn từ website, landing page (Storecake, Webcake) hoặc chat plugin (Pancake), Storecake, Webcake, Pancake sẽ gửi thông tin đơn hàng kèm Gclid về POS

  • POS sử dụng thông tin glicd và cấu hình để bắn lên Google Ads

  • Google Ads dùng sự kiện này để tối ưu quảng cáo

2. Kết nối bắn sự kiện

2.1. Kết nối tài khoản Google Ads và cấu hình sự kiện

Truy cập POS Pancake tại: https://pos.pancake.vn

Cấu hình -> Thông tin cửa hàng -> Sự kiện Google -> Bật cấu hình

Cấu hình -> Kết nối tài khoản Google của bạn -> Chọn tài khoản Google Ads -> Cấu hình sự kiện

2.2. Sử dụng sự kiện để làm mục tiêu quảng cáo

Truy câp Google Ads tại: https://ads.google.com

Truy cập: Google Ads -> Mục tiêu -> Lượt chuyển đổi -> Tại đây sự kiện chuyển đổi sẽ hiển thị khi lần đầu tiên được bắn từ POS lên Google Ads

Lưu ý:

  • Bạn cần tạo một chiến dịch quảng cáo bình thường -> Khi có đơn hàng và POS bắn sự kiện lên Google lần tiên -> Sau lần đầu tiên thì sự kiện từ POS mới hiển thị lên Google

  • Sau khi sự kiện này hiển thị bạn có thể sử dụng để chạy quảng cáo với mục tiêu sự kiện này

3. Ứng dụng tối ưu chuyển đổi theo đơn hàng

  • Khi chạy quảng cáo website, landing page, thay vì đặt mục tiêu được gắn trên website, người dùng có thể đặt mục tiêu là sự kiện tùy chỉnh tự tạo

  • Cấu hình sự kiện bắn lên Google, thường là "Đã xác nhận" để chỉ bắn các đơn đã được xác nhận lên Google -> Đếm lượng chuyển đổi chính xác hơn, tránh spam

4. Kết hợp chat plugin Pancake

Hướng dẫn sử dụng chat plugin tại:

https://docs.webcake.io/xii.mo-rong/36.-ket-noi-pancake-plugin

https://docs.pancake.vn/pancake/2.kn/1.2.9-website-chat-plugin

  • Khách hàng vào website -> Chat với doanh nghiệp qua plugin -> Tạo đơn hàng qua chat -> Cấu hình bắn thông tin sự kiện khi đơn hàng được xác nhận

  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi với chat Plugin và vẫn đếm được toàn bộ chuyển đổi, tránh bỏ sót

Last updated