2. Gắn thẻ đơn hàng cho đơn hàng từ Webcake

1. Tạo thẻ đơn hàng ở POS

Truy cập: POS -> Cấu hình -> Thẻ đơn hàng -> Tạo thẻ

2. Gắn thẻ cho đơn gửi từ Webcake

Truy cập: Landing Page -> Chi tiết -> Pancake POS -> Edit

Có 2 loại đơn cần gắn thẻ:

  • Đơn thường: Khách đã đăng ký

  • Đơn nháp: Khách để lại thông tin nhưng chưa bấm đăng ký

Bật option gắn thẻ cho form vào POS -> Chọn thẻ cần gắn

Lưu ý: Tag cần có quyền ở trạng thái đơn mới bên POS -> Khi đơn mới về mới gắn được thẻ

Last updated