Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

11. Custom Font

Ngoài các font chữ có ở trên Webcake, người dùng có thể download thêm font chữ trên link sau:
sau khi tải font trên google fonts, người dùng click vào :
Cài đặt -> Font chữ -> Upload -> Chọn file đã tải từ Google fonts
Sau khi font chữ được upload thành công người dùng check và sử dụng :