11. Custom Font

Ngoài các font chữ có ở trên Webcake, người dùng có thể download thêm font chữ trên link sau:

https://fonts.google.com/

sau khi tải font trên google fonts, người dùng click vào :

Cài đặt -> Font chữ -> Upload -> Chọn file đã tải từ Google fonts

Sau khi font chữ được upload thành công người dùng check và sử dụng :

Last updated