16. Affiliate

Người dùng sẽ tạo các link affiliate gửi cho Cộng tác viên(CTV) --> CTV sẽ gửi link affiliate cho khách hàng

1. Tạo Affiliate Webcake

Tạo Affiliate theo công thức:

  • Link trang + ?aff + name

Truy cập Danh sách Landing --> Affiliate để xem thống kê

2. Xem Affiliate POS

Lọc tại view đơn hàng

Xem báo cáo

Last updated