4.4. Google Search Console (Google webmaster tool)

Google Search là một dịch vụ miễn phí và Google cung cấp để giúp theo dõi, duy trì và khắc phục sự cố liên quan đến sự hiện diện của trang Web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Search e cung cấp công cụ và báo cáo cho các hành động sau:

  • Xác nhận rằng Google có thể tìm và thu thập dữ liệu trang web của

  • Xem dữ liệu về lưu lượng truy cập từ Google Tìm kiếm đến trang web của bạn: tần suất trang web xuất hiện trong GG tìm kiếm, cụm từ nào giúp trang web hiện thị, tần suất người tìm kiếm nhấp vào trang đối với các cụm từ đó

  • Nhận thông báo khi Google gặp phải các vấn đề lập chỉ mục, nội dung spam hoặc các vấn đề khác trên trang web

  • Hiển thị những trang web khác liên kết đến trang web của bạn

1. Xác thực trang web trên Google Search Console

Truy cập link: https://search.google.com/u/1/search-console

Thêm tên miền của bạn:

Để xác thực tên miền bạn cần làm theo hướng dẫn của Google:

  • Truy cập bên tên miền mà bạn mua tên miền -> Cấu hình tên miền như yêu cầu của Goolge -> Quay lại Google để xác thực

2. Chạy index cho site của bạn

Bình thường, khi thay đổi thông tin SEO cho site của bạn, phải mất 1 tuần để Google update lên Goolge Search

Nếu bạn muốn nhanh hơn, có thể yêu cầu index:

  • Google Console -> URL inspection -> Request Indexing

  • Sau khi Request Indexing -> Google báo thành công -> Chờ một thời gian (24h) để Google update

Last updated