2. Xuất bản với tên miền riêng

Trong trang chỉnh sửa Landing Page (Buider Webcake), click vào biểu tượng xuất bản -> Sử dụng tên miền tùy chỉnh -> Xuất bản

Last updated