4. Phân quyền theo Team

1 Tổ chức có nhiều team. Để tạo team bạn cần :

Truy cập Dashboard -> Cấu hình -> Teams -> Tạo Team

4.1 Phân quyền từng trang

Cách 1

Dashboard -> click 3 chấm -> Thành viên -> Share cho team

Cách 2

Builder -> Chia sẻ -> Share cho team hoặc thành viên

4.2 Phân quyền đồng loạt:

Dashboard -> Tích chọn Landing Page -> Thao tác -> Share team

Last updated