2.2 Check pixel Facebook

Các lỗi với Pixel Facebook

 • Kết quả trên camp ít hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

 • Kết quả trên camp nhiều hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

1. Kết quả trên camp ít hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

1.1 Check đơn nháp

Đơn nháp: Là đơn hàng khách đã để lại số điện thoại trong form đăng ký nhưng chưa bấm submit form vì một lý do nào đó (lưỡng lự, quên không bấm nút,...)

Công thức: Đơn trên camp = Tổng đơn - Đơn nháp

1.2 Check cài đặt đo lường chuyển đổi

 • Check cài đặt chuyển đổi trong form

 • Check mục tiêu chiến dịch trên camp: Mục tiêu chiến dịch phải trùng khớp với mục tiêu chuyển đổi trong form

VD: Trong form là "Hoàn thành đăng ký" thì mục tiêu khi lên camp cũng phải là "Hoàn thành đăng ký"

1.3 Check miền trong danh sách cho phép của pixel

Lưu ý: Tên miền của bạn phải lằm trong danh sách cho phép hoặc ko trong danh sách bị chặn của pixel -> Sự kiện từ tên miền bắn lên pixel mới được ghi nhận

2. Kết quả trên camp nhiều hơn số đơn sinh ở Landing Page

2.1. Check cài thừa sự kiện trong Landing Page

 • Trong một số trường hợp, người dùng có thể cài nhầm sự kiện chuyển đổi vào các phần tử khác vd: nút bấm, section,... Khi khách hàng click vào phần tử đó cũng được Facebook Pixel thu thập và tính là 1 lượt chuyển đổi -> Cần check lại sự kiện theo dõi của các phần tử này, đặc biệt là các nút bấm

Check các sự kiện trong trang tại: Thiết lập toàn trang -> Sự kiện

Nút bấm có chứa sự kiện chuyển đổi

2. 2 Check cài thừa sự kiện bằng công cụ của Facebook

 • Lưu ý: Người dùng không cần cài pixel bằng "Công cụ thiết lập sự kiện" của Facebook. Webcake đã hỗ trợ các sự kiện mặc định và tùy chỉnh, người dùng lên cài trực tiếp trong trình chỉnh sửa của Webcake

 • Nếu cài đặt bằng "Công cụ thiết lập sự kiện" có nhược điểm là khi khách bấm vào nút trong form mà chưa hoàn thành đủ thông tin để submit form thì Facebook Pixel vẫn bắt và tính là 1 lượt chuyển đổi -> Người dùng không cần cài bằng "Công cụ thiết lập sự kiện"

3. So sánh sự kiện trên Pixel vào đơn phát sinh ở Webcake

 • Check sự kiện trên pixel: Trình quản lý sự kiện -> Chọn pixel -> Chọn sự kiện -> Xem chi tiết -> Hoạt động gần đây

 • So sánh với thời gian phát sinh đơn trên Webcake:

 • Sự kiện trùng khớp:

  • Thời gian phát sinh đơn hàng sẽ tương ứng với thời gian phát sinh sự kiện trên pixel

  • Nếu đơn hàng ở Webcake trùng hợp với sự kiện trên pixel -> Có thể lỗi phát sinh do Facebook tracking từ pixel vào tình quảng cảo -> Có thể một vài ngày sẽ hết lỗi

4. Trường hợp pixel lỗi

Nếu check tất cả các trường hợp trên đều không thấy lỗi -> Người dùng có thể đổi pixel để chạy quảng cáo -> Vì đôi khi sẽ có những pixel bị lỗi

Last updated