Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

5. Mã chuyển đổi Google Ads

1. Tạo lượt chuyển đổi Google Ads

Truy câp Google Ads để tạo tài khoản: https://ads.google.com
Truy cập: Google Ads -> Công cụ và cài đặt -> Lượt chuyển đổi -> Tạo mới
Chọn lượt chuyển đổi mà bạn mong muốn vd: Trang Web
Ở đây để thuận tiện và dễ quản lý, chúng ta nên sử dụng trình quản lý thẻ của Google Tag Manager
Chọn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google
Bấm hoàn tất

2. Liên kết Google Ads và Google Tags

Truy cập phần quản lý thẻ Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com
Liên kết Google Ads và Google Tags, sau khi liên kết chỉ cần gắn mã Google Tag Manager vào Webcake là có thể quản lý được cả Google Ads và Google Analytics
Copy mã GTM

3. Gắn thẻ GTM (Google Tag Manager) vào landing page

Bạn sẽ gắn mã GTM vào Landing page
--> Xuất bản

3. Kiểm tra hoạt động của Google Tag

Để kiểm tra xem Google Analytics đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.
Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.
Kiểm tra GA4 và Google Tag Manager

3. Ngoài ra có thể gắn trực tiếp theo dõi Google Ads vào nút trong Webcake nếu không sử dụng Google Tags Manager

‌Gắn trực tiếp chuyển đổi Google Ads vào nút trong Webcake:
Gắn trực tiếp chuyển đổi Google Ads vào nút trong Webcake

4. Theo dõi bằng thẻ của bạn

Bạn có thể tự cài đặt thẻ của bạn để gắn vào landing page như sau
Thiết lập thẻ -> Tự cài đặt thẻ ->
Copy đoạn mã code của thẻ "Trang web toàn cầu""Đoạn mã sự kiện" mà Google Ads cung cấp cho bạn
-> Gán đoạn mã vào Landing page: Cài đặt ->HTML/Javascript