1.1 Gửi thông tin đơn hàng kèm thông báo định kỳ Messenger

1.Cài đặt Chatbot để chuẩn bị gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng

1.1. Tạo chủ đề NTN

Truy cập Botcake -> Cấu hình -> Chủ đề NTN -> Tạo mới

  • Chủ đề NTN có ứng dụng để khách hàng đăng ký -> Sau khi khách hàng đăng ký doanh nghiệp có thể gửi tin quảng cáo định kỳ cho khách hàng mà ko sợ bị Facebook hạn chế hoặc khóa page

1.2. Tạo công cụ Messgener REF URL

Thao tác tương tự hướng dẫn 1: TẠI ĐÂY

1.3. Bật tính năng NTN cho công cụ REF URL

Gắn chủ đề bạn vừa tạo cho link REF URL

Khi khách hàng mở link REF URL kèm tính năng chủ đề NTN -> Màn hình thay vì hiển thị nút bắt đầu sẽ hiển thị thông báo để người dùng lựa chọn

Last updated