Vietnamese
16. Affiliate
Người dùng sẽ tạo các link affiliate gửi cho Cộng tác viên(CTV) --> CTV sẽ gửi link affiliate cho khách hàng
Tạo Affiliate theo công thức:
Link trang + ?aff + tên, số điện thoại...
Truy cập Danh sách Landing --> Affiliate để xem thống kê
Copy link